Cần Câu Lure Bạo Lực Hunting Black

405.000495.000

Cần Câu Lure Bạo Lực Hunting Black

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • 2m1 và 2.4m: 2 khúc
  • 2m7 và 3m : 3 khúc
  • Số ngọn: 2
  • Tải mồi: 7-30g
  • Độ cứng: H/MH
  • Nhấc tĩnh 2 kg
Xóa